Affordable Access

El Grup d'Estudis Etnopoètics: difusió i recerca sobre literatura oral

Authors
Publisher
Llengua i literatura
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

CATERINA VALRIU EL GRUP D’ESTUDIS ETNOPOÈTICS: DIFUSIÓ I RECERCA SOBRE LITERATURA ORAL L’octubre de 2004 un grup d’estudiosos de la literatura oral, en una reunió celebrada a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona i promoguda pel Dr. Jo- sep M. Pujol i la Dra. Carme Oriol, posaren de manifest la necessitat de crear un grup de treball en l’àmbit de l’etnopoètica i el folklore que reunís investigadors sobre aquests temes d’arreu dels Països Catalans. El 25 de novembre de 2005 el grup es va constituir formalment a Tarragona, sota l’empara de la Societat Cata- lana de Llengua i Literatura de l’Institut d’Estudis Catalans. S’elegí com a presi- dent el Dr. August Bover i tres vocals, amb un criteri de territorialitat (Catalunya, Illes Balears, País Valencià). També s’acordà reunir-se un cop a l’any, de forma rotatòria als diferents indrets dels Països Catalans. D’aleshores ençà el grup ha celebrat tres encontres o jornades, que coincidei- xen amb els Simposis d’Etnopoètica de l’Arxiu de Tradicions. La I Trobada (Uni- versitat Rovira i Virgili, 2005) duia per títol La biografia popular: de l’hagiogra- fia al gossip. S’obrí amb una conferència titulada Construir la biografia, ordenar la memòria a càrrec de l’antropòleg Jordi Roca. Seguidament, es llegiren set co- municacions i es presentà el llibre Jaume I, un heroi històric, un heroi de llegenda de Caterina Valriu i Tomàs Vibot. La II Trobada es celebrà a Palma el 24 i 25 de novembre de 2006, sota el títol de Gèneres etnopoètics: competència i actuació i coincidí amb una reunió d’estu- diosos europeus que treballen en el tema de la catalogació de les rondalles. A la II Trobada es presentaren tres comunicacions i el volum que agrupa els treballs de la I Trobada i altres estudis de membres del GEE, publicat a cura de Joan Ar- mangué per l’Arxiu de Tradicions de l’Alguer. També, es donà notícia que un grup de membres del GEE treballa en un projecte de recerca finançat per Minis- terio de Educación en l’elaboració d’un Repertori biobibliogràf

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F