Affordable Access

Governança local i política d'innovació

Authors
Publisher
Revista Catalana de Sociologia
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

La tesi que plantegem és que en l'última dècada l'actor està adquirint un paper central en les polítiques de desenvolupament local com a impulsor de l'estratègia competitiva basada en R+D+I. Un fenomen que ha anat acompanyat d'un canvi en l'orientació i en les prioritats de les polítiques de desenvolupament econòmic respecte a les dècades anteriors. En les dècades dels vuitanta i dels noranta, la prioritat era l'ocupació i es prestava una especial atenció a les precondicions estructurals del territori. Avui la centralitat de l'actor es vincula a formes de governança complexes i a diferents nivells, que impliquen diversos actors col·lectius públics i privats, en un context on la prioritat és la innovació tecnològica. La governança de les polítiques de desenvolupament comporta dues formes de participació, una de vertical i una altra d'horitzontal. Aquestes dues formes d'organitzar la participació han estat confrontades en els dos estudis de casos que es presenten.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F