Affordable Access

KONYA ANA TAHLİYE KANALINDA TRİHALOMETAN POTANSİYELİ

Authors
Publisher
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Teknolojİ

Abstract

Konya Ana Tahliye Kanal'ı atık suyu yılın belirli dönemlerinde Tuz Gölü'ne ulaştığı içinoldukça önemlidir. Ayrıca kanal çevresindeki çiftçiler, tarım arazileri için, kanal suyunusulama amaçlı kullanmaktadır. Bu çalışmada, Konya Ana Tahliye Kanalı Terfi Merkezinden,iki gün boyunca birer saat arayla 48 (2x24) adet, üç hafta boyunca alınan günlük 21(3x7) adetve haftalık numunelerden sonra yıl boyunca her ay alınan dokuz adet numune incelenmiştir.Çalışmada bu numunelerin klorlu alifatik bileşik içerip içermediği, içme suyu teminindekullanılan klor tipinin ve dozlama şeklinin THM derişimlerine olan etkisi araştırılmıştır.Wastewater Konya main discharge channel of which were analyzed in this research isimportant because it is discharged to Tuz Gölü (Salt Lake) in certain periods of a year. Inaddition, it is used for irrigation purpose along the channel route. In order the investigate,whether the wastewater contains chlorinated, the channel water sampled along one yearperiod. The samples were collected one hour every for two days (2x24). The samples werecollected for three weeks (3x7) daily. Then the samples were distributed to one year periodwith nine samples (ones a month). In this research it is determined also if the chlorine typeand its level in drinking water in Konya effects concentration of chlorinated aliphaticscompounds in Konya wastewater.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments