Affordable Access

Distribució de la 5-cloro-7-iodo-8-hidroxiquiloneïna i del seu complex de magnesi en el sistema aigua cloroform. Determinació fluorimètrica de magnesi

Authors
Publisher
Butlletí de les Societats Catalanes de Física, Química, Matemàtiques i Tecnologia
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

En aquest treball hom estudia la distribució de la 5-cloro-7-iodo-8-hidroxiquinoleïna (ClIOxH) i del seu complex de Mg(II) en el sistema aigua-cloroform. Han estat obtinguts els valors següents per a les constants relacionades amb aquests processos: log KDR = 4.60 ± 0.04; pK1 = 2.88 ± 0.10: pK2 = 7.67 ± 0.07 i log Kex = - 14.25. L'estequiometria del complex extret es Mg(ClIOx)2 Les principals característiques del mètode fluorimètric proposat són: λ ex= 405 nm i λ em = 528 nm, pH = 10.0 - 10.5; la intensitat de fluorescència es manté constant durant 2 hores; el mètode es lineal fins a 1.01 μg/ml, i el límit de detecció és 0.009 μg/ ml. Ha estat estudiat l'efecte d'alguns ions sobre la intensitat de fluorescència de l'extracte.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments