Affordable Access

Ciutat de prodigis o ciutat de miratges. El Pla Estratègic Barcelona 2000: una aproximació crítica

Authors
Publisher
Treballs de la Societat Catalana de Geografia
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Treballs de la Societat Catalana de Geografia - N° 37 - vol. IX Ciutat de prodigis o ciutat de miratges. El Pla Estrategíc Barcelona 2000: una aproximació crítica Jordí PASCUAL i RUIZ El Pla Estrategic Economic i Social Barcelona 2000 ha estat l'instrument més important de la política de planejament de Barcelona durant aquests darrers anys. Totes les forces vives oficials de la ciutat van participar en la seva elaboració i col-laboren (encara) en la seva posada en practica, en un insolit clima de consenso Recentment s'ha endegat el procés que haura de portar al'elaboració del II Pla Estrategic de Barcelona, sense que hagi trascendit cap balanc públic de les realitzacions del primer Pla. El document que presentem és fruit de la voluntat i la necessitat de pensar i fer reflexio- nar críticament sobre el significat i els resultats del I Pla Estrategic. El text es divideix en quatre parts. En la primera es descriura breument el procés d' elaboració del Pla i se' n comentaran les propostes. En la segona part es realitza una analisi deIs elements concep- tuals que el Pla considera implícits, mentre que en la tercera part plantegem la necessitat d 'una aproximació crítica en diversos fronts. Finalment, en la quarta part s' apunten algu- nes reflexions sobre la preparació del II Pla Estrategic, el qual haura de veure la Hum durant la segona meitat de 1994. 1. Presentació: actors, objectiu, contingut El planejament estrategic és una manera novedosa (no nova) d'actuar sobre el territori que actualment es troba en voga arreu d'Europa. Aquesta novetat no rau en el concepte sinó en l'actor i en l' objecte d' aquest planejament. Així, el concepte de planejament es- trategic (o, millor, el concepte d" estrategia' aplicat al terreny socio-economic) ja era uti- litzat en els anys seixanta per algunes empreses privades en els seus plans de futur per 111 millorar la seva posició competitiva. Als anys setanta, el planejament estrategic va ser aplicat al territori en I'ámbit regional, sobretot a l

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments