Affordable Access

Визначення ефективності державного управління якістю загальної середньої освіти

Authors
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

351 потребу запровадження педагогічних інновацій у власній педагогічній практиці; готовність до подолання труднощів [1]. Педагогічні інноваційні проблеми здебільшого пов'язані з необхідністю поєднання інноваційних програм з державними програмами виховання і навчання, співіснування різних педагогічних концепцій. Високий рівень підготовки магістрів за напрямком ―Управління навчальним закладом‖, формування їх професійної компетентності сприяє раціональному поєднанню знань та умінь у вирішенні практичних питань, використовуючи найновіші ідеї передового педагогічного досвіду, інноваційного руху і наукових розробок. Використання інноваційних технологій в управлінській діяльності сприяють професійному розвитку керівників закладів освіти, ефективному управлінню діяльністю навчальних закладів. Література 1. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології. – К., 2004. 2. Клокар Н.І. Інституційний розвиток та професійний розвиток персоналу закладу післядипломної педагогічної освіти: Навчально-методичний комплекс. – Біла Церква: КОІПОПК, 2008. 3. Лунячек В.Е. Інформаційно-комунікаційні технології в управлінні загальноосвітнім навчальним закладом. – Харків: Основа, 2004. ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ Шеленкова Наталія Леонідівна Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 20300, вул. Садова, 2, м. Умань, Україна Розкрито зміст поняття ефективності державного управління якістю загальної середньої освіти в соціально-політичному аспекті. Логічним наслідком оцінювання якості загальної середньої освіти (надалі ЗСО) є визначення ефективності здійснення державного управління її якістю. Згідно принципу відображення управлінської концепції ефективності, що покладена в основу бачення сутності та структури механізмів державно-громадського управління якістю ЗСО, якість та ефективність державного управління нею – взаємозалежні категорії, які визначають і впл

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments