Affordable Access

Functional properties of α-lactalbumin and β-lactoglobulin

Authors
Publisher
Croatian Dairy Union; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • α-Laktalbumin
  • β-Laktoglobulin
  • Funkcionalna Svojstva
  • α-Lactalbumin
  • β-Lactoglobulin
  • Functional Properties

Abstract

Proteini sirutke, zbog visoke nutritivne vrijednosti te pozitivnih funkcionalnih svojstava, često se upotrebljavaju u prehrambenoj industriji. Najvažnija funkcionalna svojstva proteina sirutke su topljivost, viskoznost, sposobnost vezanja vode, sposobnost stvaranja pjene i emulgirajuća svojstva. Svrha ovoga rada bila je odrediti funkcionalna svojstva najzastupljenijih proteinskih frakcija sirutke ( β-laktoglobulina i α-laktalbumina) koji u konačnici, u najvećoj mjeri, utječu na funkcionalna svojstva istih. Raspodjele veličine čestica i specifična površina α-laktalbumina i β- laktoglobulina određena je «Mie-ovom teorijom» tzv. light scateringa upotrebom instrumenta «Malvern Mastersizer X», pri čemu je uočeno da β- laktoglobulin ima veću specifičnu površinu kao i veličinu čestica. Ispitivanjem funkcionalnih svojstava (topljivost, disperzibilnost, emulgirajuća svojstva – indeks aktiviteta emulzije i indeks stabilnosti emulzije te svojstva pjenjenja) α-laktalbumina i β-laktoglobulina, utvrđeno je da β-laktoglobulin ima veću topljivost, disperzibilnost te stvara stabilnije emulzije kao i da posjeduje bolja svojstva pjenjenja od α-laktalbumina. Reološka svojstva proteinskih suspenzija određena su pomoću rotacionog reometra, Brookfield DV-III, na temperaturi od 25 °C. Reološki parametri, indeks tečenja (n) i koeficijent konzistencije (k) određeni su pomoću modela potencijalne funkcije. Rezultati ispitivanja pokazuju da 10%-tne suspenzije α- laktalbumina i β-laktoglobulina imaju nenewtonske značajke te da pokazuju pseudoplastična svojstva.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F