Affordable Access

Ante Gulin, Hrvatska crkvena srednjovjekovna sfragistika, Golden marketing, Zagreb 1998., 471 str.

Authors
Publisher
Croatian Academy of Sciences and Arts
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

nost, slobodu i ugroženost, doba razvoja i cvata i doba zastoja, čitatelj prolazi kroz svu dinamičnost i isprepletenost, ali i bogatstvo hrvatskog srednjovjekovlja. Pisana osebujnim stilom, jezgrovitim i pomalo slikovitim rečenicama i komparacijama, te popraćena nizom koloriranih i crno-bijelih ilustracija, iscrpnih karata, ova knjiga sadrži također iznimno bo- gat popis izvora i literature. Spomenuto djelo prof. Raukara velik je doprinos razumijevanju i daljnjem istraživanju ovog razdoblja hrvatske povijesti. Ivica Šute Ante Gulin, Hrvatska crkvena srednjovjekovna sfragistika, Golden marke- ting, Zagreb 1998., 471 str. UDK 929.651 (497.5)"04/14" Knjiga Hrvatska crkvena srednjovjekovna sfragistika autora Ante Gulina posvećena je anali- zi pečata crkvenih institucija i osoba s područja srednjovjekovne Hrvatske. Ova studija rezul- tat je istraživanja koje je autor obavljao tijekom dva desetljeća u središnjim arhivskim usta- novama Hrvatske, komunalnim i gradskim arhivima, kao i u malim, lokalnim župskim arhivima. Međunarodnu dimenziju istraživanjima, a time i rezultatima studije daju istraživanja obavljena u arhivima Slovenije, te Beča, Vatikana i Budimpešte. Višestruki su bili razlozi koji su ponukali autora na pisanje ove sinteze. Ponajprije treba naglasiti osobnu zainteresiranost za područje sfragistike, simboliku, značenje i oblike sre- dnjovjekovnih pečata. Uz ovaj osobni, najvažniji čimbenik leži u činjenici da do sada nije napisana sinteza na ovu temu, na jednom mjestu klasificirana, protumačena i ilustrirana povijest pečata kaptola, nadbiskupa i biskupa, samostana, opata, kanonika, generalnih vikara, provincijala i drugih crkvenih pravnih osoba u srednjovjekovnoj Hrvatskoj. U prvom dijelu studije naslovljenom Pregled važnijih izvora i literature (15-61) autor iznosi podatke o (nad) biskupijskim, samostanskim i župskim arhivima u kojima se najbolje sačuvala sfragistička građa, te napominje da se "istraživanju crkvene srednjovjekovne sfra- gistike u našoj historiografi

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F