Affordable Access

1606, abril 11. Donació. Castelló d'Empúries

Publisher
Biblioteca de Catalunya
Publication Date

Abstract

Martirià Bonanat Collbó, moliner de Fortià, fa donació a Josep Llach, de Fortianell, d'un molí enrunat situat a Ordis, al riu del Cellent, que li havia establert Jeroni Garbí, prior del monestir de Lledó, amb reserva de cens d'una quartera i mitja d'ordi

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments