Affordable Access

Ověření použitelnosti metody mechanicko-biologické úpravy komunálních odpadů a stanovení omezujících podmínek z hlediska dopadů na životní prostředí: Přehled výsledků doplňkové provozní zkoušky MBÚ

Authors
Publication Date
Keywords
 • Biodegradable Waste
 • Mechanical-Biological Treatment Of Wastes
 • Municipal Waste
 • Environmental Impact
 • Sampling
 • Residual Waste
 • Odpady Rozložitelné Biologicky
 • Zpracování Odpadů Mechanicko-Biologické
 • Odpady Komunální
 • Vliv Na Žp
 • Odběr Vzorků
 • Odpady Směsné

Abstract

Záměrem doplňující zkoušky bylo připravit vzorek pro anaerobní digesci, který byl během zkoušky získán a odevzdán ke zpracování. Během zkoušky byly získány další doplňující informace o skladbě a kvalitě odpadu nad rámec předpokládaného rozsahu provozní části řešení úkolu VaV. Výsledky zkoušky a dílčích stanovení odpovídají výsledkům předcházejících testů a potvrzují závěry stávajících vyhodnocení.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments