Affordable Access

The Organisation of Social Care in the European Union

Authors
Publisher
University of Zagreb, faculty of Law, Study centre for Social Work; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

KOK 01.Tomek - centar.indd MEDICUS 2005. Vol. 14, No. 2, 177 - 193 177 Značenje centara za gerontologiju županijskih zavoda za javno zdravstvo i gerontoloških centara u Hrvatskoj The Importance of Centres for Gerontology of County Institutes of Public Health and Gerontology Centres in Croatia Spomenka Tomek-Roksandić1, Goran Perko1, Diana Mihok1, Ana Puljak1, Hrvoje Radašević1, Josip Čulig1, Mate Ljubičić2 1Centar za gerontologiju Zavoda za javno zdravstvo Grada Zagreba – Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske za zaštitu zdravlja starijih osoba 10000 Zagreb, Mirogojska c. 16 2Hrvatski zavod za javno zdrastvo 10000 Zagreb, Rockefellerova 7 ZAŠTITA ZDRAVLJA STARIJIH OSOBA HEALTH CARE OF THE ELDERLY Sažetak Praćenje utvrđenih i evaluiranih zdravstvenih potreba starijih osoba prioritetni je gerontološki javno- zdravstveni program, čija primjena je indikator napretka ili propusta u zaštiti zdravlja cjelokupnog pučanstva. Stoga vođenje Registra utvrđenih i evaluiranih zdravstvenih potreba starijih osoba za svoje područje djelovanja osiguravaju centri za gerontologiju Zavoda za javno zdravstvo. Svrha je izrada primjerenih normi i Programa zdravstvenih postupaka i mjera te primarne, sekundarne i tercijarne prevencije u zaštiti zdravlja starijih osoba. Za individualnu stariju osobu, zdravstvene se potrebe zadovoljavaju s udjelom od 68% u gerontološkim centrima izvaninstitucijske skrbi za starije u lokalnoj zajednici gdje žive jer, svaka peta starija osoba u Hrvatskoj ovisna je o tuđoj pomoći, odnosno socijalno-medicinskoj skrbi. Centri za gerontologiju ZZJZ-a i gerontološki centri po županijama Hrvatske omogućuju reduciranje razlike između utvrđenih i zadovoljenih zdravstvenih potreba starijih osoba. Pritom je nužna trajna edukacija iz gerontologije i gerijatrije u dodiplomskoj i poslijediplomskoj izobrazbi stručnjaka različitog profi la koji se skrbe za zaštitu zdravlja starijih osoba, a poglavito kao subspecijalizacij

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments