Affordable Access

Toma Akvinski i Jacques Maritain o demokraciji

Authors
Publisher
Institute of Philosophy and Theology of Society of Jesus
Publication Date

Abstract

Autor ukazuje na neke bitne odrednice pojma demokracije u djelu Tome Akvinskoga i na način kako je taj pojam razvio Jacques Maritain. Tomin je pojam demokracije dvoznačan: negativan i pozitivan. Negativan je kad ga upotrebljava u aristotelovskom smislu kao nepravednu vladavinu pučkoga mnoštva nad bogatašima u korist siromaha. Pozitivan je u Sumi teologije u kojoj Akvinac snažno ističe sudjelovanje cijeloga naroda u upravljanju državom, precizira da je to sudjelovanje u izboru vladara iz naroda i po narodu te u participaciji naroda u zakonodavstvu. Toma je zagovornik zastupničke demokracije. Maritain integrira te sastavnice u svoj pojam organske demokracije koji se od Tomina pojma razlikuje po tome što ga proširuje na svekoliku svjetsku zajednicu jer bez politički ujedinjena svijeta ne mogu biti zajamčeni ni demokracija ni mir u suvremenom svijetu. Maritainov projekt politički ujedinjena svijeta očito je stvar daleke budućnosti, ali nije utopija nego je već na djelu u današnjim europskim i svjetskim integracijama.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.