Affordable Access

Der Würgeengel - L'Àngel Exterminador

Authors
Publisher
Associació d'Investigació i Experimentació Teatral
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

en la segona en un patetic i depriment monóleg d'un coronel retirat en una residencia de militars franquistes jubilats. La malícia satírica de Boadella -potser pels seus darrers flirteigs amb els hereus del regim dictatorial- s'aigualeix en el retrat d'aquest militar prototípic que sembla més inspirat en el franquisme sociológic que no pas en la mala bava d'un artista que es bateja com a transgressor i dissident del poder polític, eclesiastic i militar. L'experiencia de reprendre Lo torno amb la coHaboració de l'lnstitut del Teatre deu haver estat una bona escola d'aprenentatge per als joves i entusiastes actors que hi han participat i que hi han posat els cinc sentits. El resultat és molt satisfactorio Gat vell, Boadella, com a director, ha sabut harmonitzar molt bé les interpretacions i contagiar als interprets el plaer d'actuar: de jugar en escena, de moure's en I'espai, de trabar el gest satíric més a.justat, de modular la veu, etc. Limpacte visual de Lo torno esdevé encara colpidor, perque els elements en que es basa (les mascares, I'espai escenic, la caricatura satírica deis personatges, la paródia sinistra de les situa- cions, la coreografia gallinacia) mantenen, en la simplicitat, I'eficacia i la contundencia dramati- queso La história d'un crim d'estat perpetrat impunement per un tribunal militar abjecte i agónic destiHa encara tota la for~a crítica, revulsiva i contestataria i, des del punt de vista históric, peda- gógica per als espectadors joves.Tot i que la sintaxi narrativa revisionista I'aigualeixi, Lo torno, en definitiva, continua fent el pes. DER WÜRGEENGEL - L'ÁNGEL EXTERMINADOR Xavier Padullés DerWürgeengel- L'ongel exterminador, de KarstWoudstra. Direcció:Thomas Ostermeier. Drama- túrgia: Beate Heine. Espai escenic: Jan Pappelbaum. IHuminació: Erich Schneider.Vestuari: Almut Eppinger. Música: Lars Eidinger. Interprets: Wolf Aniol, Robert Beyer, Jule Bowe, Lars Eidinger, Stephanie Eidt, Christina Geir3e, Markus Gertken, Jorg Hartmann, Cristin Konig, Li

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F