Affordable Access

Rozložení daňového břemene mezi české domácnosti – nepřímé daně

Authors
Source
Legacy

Abstract

Decily No. 66 Gabriela Hrubá: Rozložení daňového břemene mezi české domácnosti – přímé daně 2004 - 2 - 1 Úvod Tato výzkumná práce navazuje na working paper: „Rozložení daňového břemene mezi české domácnosti – přímé daně“ a doplňuje ho analýzou nepřímých daní. Analýza přímých daní ukázala, že celkový dopad přímých daní na příjmy domácností je progresivní. Dopad pojistného a daně z příjmu fyzických osob je v porovnání se zahraničím velice vysoký. Daňové zatížení narůstá od 36 % do 43,6 % hrubých pracovních příjmů. Nejvyšší příjmové skupiny českých domácností odvedou téměř polovinu svých ročních pracovních příjmů státu na daních. Je tedy velmi zajímavé podívat se, jak tento progresivní systém zdanění osobních příjmů doplňuje zdanění spotřeby. V této práci jsou analyzovány daň z přidané hodnoty a spotřební daně. Ostatní daně, které domácnosti platí, jako daň z nemovitosti, darovací daň a jiné, jsou shrnuty dohromady a označeny názvem ostatní daně, protože v porovnání výdajů na ně a na ostatní výše uvedené daně, jsou tyto daně zanedbatelné. Pro úplnost jsou však také uvedeny. Stejně jako v předcházející práci jsou i zde použita data statistiky rodinných účtů Českého statistického úřadu za rok 2001, která zahrnují více než 3700 domácností. Následující kapitola popisuje daně, které jsou na české domácnosti nepřímo uvalovány formou zvýšení ceny spotřebního zboží, a popisuje výpočty použité v práci. V další části jsou uvedeny celkové výsledky práce, tedy celkový dopad nepřímých daní na domácnosti rozdělené na decily podle výše tržních příjmů. Dále jsou analyzovány jednotlivé nepřímé daně a jejich dopad. Závěr práce shrnuje výsledky a zjištění práce a stručně ukazuje, jak by se musely měnit nepřímé daně, pokud by vláda chtěla snížit přímé zatížení domácností, aby příjmy státního rozpočtu zůstaly nezměněny. 2 Popis nepřímých daní v České republice Daň z přidané hodnoty (DPH) v České republice odpovídá systému EU. Existuje pouze několik výjimek. DPH

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments