Affordable Access

Uzaktan eğitimde etkin erişim sitesi tasarım modeli ve bir uygulama

Authors
Publisher
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Anabilim Dalı
Publication Date

Abstract

Dünyamızda bilişim sektörünün hızla gelişmeye başlaması ile eğitimde çeşitli gelişmeler yapılmıştır. Bu eğitim uygulamalarından biri web tabanlı uzaktan eğitim çalışmalarıdır. Web tabanlı uzaktan eğitim ile öğrenciler istedikleri yer ve zamanda, zayıf oldukları yönlerini ve yanlış anladıkları konuları tespit ederek, bilgi seviyelerini arttırmaya yönelik çalışmalar yapabilmektedirler. Yer ve zaman kısıtlılığı olmaksızın bireysel öğrenme fırsatı, web tabanlı uzaktan öğrenmenin avantajıdır. Web tabanlı uzaktan eğitim, internetin teknolojik özelliklerinden yararlanılarak oluşturulan ve bilgisayar teknolojisi ile desteklenen bir öğretim programı olarak tanımlanmaktadır. Web tabanlı öğrenmede, etkileşim ortamı hem öğrencilerin seviyelerini kontrol etmek için hem de yeni bilginin oluşturulması için önemlidir. İyi tasarlanmış web tabanlı uzaktan öğrenme uygulamaları aracılığı ile öğrenme süreci etkili, verimli ve çekici bir duruma getirilmektedir. Özellikle, çok yönlü etkileşimi sağlayan ve pratik fırsatı sunan web tabanlı yazılımlar aracılığı ile yüksek düzeyde öğrenme imkânı yaratılmış olmaktadır. Yapılan bu çalışmada uzaktan eğitimi verimliliğini sağlamak için öğrenci, eğitmen ve yönetici rolleri göz önünde tutularak etkin uzaktan eğitim bilgi sistemi oluşturulmuştur. Sistem, öğrencilerin zamandan ve mekândan bağımsız eğitimini sürdürebileceği, eğitmenleri ile arasındaki etkileşiminin sağlandığı, dinamik ve zevkli bir öğrenme ortamı bulabileceği bir ortam olarak tasarlanmıştır. Ders listesi ve öğrenci listesine otomatik olarak sahip olan eğitmen, öğrencilerine istediği materyali, dosyayı eklemekte, ödevler gönderebilmekte ve sınavlarını yapabilmekte ve sınav sonuçlarını değerlendirebilmektedir. Ayrıca sistemin kontrolünün elinde bulunduğu yönetici bölümü de sistemin bir parçasıdır. Sistemin tasarlanırken kullanılan programlar ve teknolojileræ PHP, MySQL, Javascript, CSS, HTML, Sothink DHTML, Sothink Glanda 2004, Trendy Flash Intro Builder, Macromedia Dreamweaver'dır.Anahtar kelimeler: Uzaktan eğitim, E-öğrenme, Web tabanlı uzaktan eğitim.<br />After IT sector started to develop rapidly in our world and many developments were performed in education. One of these education applications is web based distance learning studies. With web based distance learning, students can determine their weak points and subjects that they misunderstood where ever or whenever they want, so they are able to make studies in order to increase their knowledge levels. Individual learning opportunity without time and place limitation is the advantage of web based distance learning. Web based distance learning, is defined as a teaching program formed by using the technological advantages of the internet and supported by computer technology. In web based distance learning, the interaction media is important for both checking the levels of the students and forming of the new knowledge. Learning process becomes effective, efficient and attractive by properly designed web based distance learning applications. High level learning opportunity is created especially by web based software providing multi-dimensional interaction and practicing opportunity. In this study, an effective distance learning information system was formed where roles of teacher and student are taken into consideration, in order to provide efficiency of distance learning. The system was designed as a dynamic and enjoyable learning media where students can carry on education without time and place limitation and where their interaction with the teachers are provided. Teachers who have the lesson and student list, are able to send any material, file and homework, can make exams and can evaluate the exam results. Also the administrator section that controls the system is another part of the system. The programs and technologies that were used during the designing of the system areæ PHP, MySQL, Javascript, CSS, HTML, Sothink DHTML, Sothink Glanda 2004, Trendy Flash Intro Builder, Macromedia Dreamweaver. Key words: Distance learning, E-learning, Web based distance learning.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.