Affordable Access

Download Read

Simposi d'història del teatre

Authors
Publisher
Anàlisi: quaderns de comunicació i cultura

Abstract

ACTIVITATS 1 INFORMACIONS Anilisi, Núm. 9, 1984, 245-246 Simposi d'Historia del Teatre Sitges, octubre 1983 F. Zapattini A Sitges, durant els dies 13 i 14 d'octubre passat es celebra un Simposi d'Hist6ria del Teatve, dedicat a L'Edat Mitjana i el Renaixement en el Teatre. El director del Simposi va ésser Ricard Salvat, professor d'Histbria del Teatre a la Facultat d'Historia i Geografia de la Universitat de Barcelona, i les entitats patrocinadores, l'lnstitut d'Experimentació Teatral d'aquesta mateixa Facultat, 1'Institut Italii de Cultura de Barcelona i 1'Ajuntament de Sitges. El Simposi va tenir lloc al palau Maricel de Sitges i va servir de proleg al ja tradicional Festival Internacional de Teatre que enguany celebrava la seva XVI edició. Un dels trets més rellevants del Simposi fou aplegar especialistes del món hispanic i del món italia, els quals, en un nombre de vint aproximadament, dedicaren aquest encontre a donar a coneixer llurs respectives recerques sobre el tema. H i hagué una participació majoritaria- ment catalana i italiana, encara que també hi foren presents especialistes sobre teatre medieval i renaixentista del món castelli i basc. El fet que el Simposi fou protagonitzat majoritiriament per aquestes dues cultures dona un caracter insolit a les jornades, ja que és la primera vegada que s'organitza una col~laboració catalano-italiana sobre aquest camp de la historia literaria dramatica europea. L'exit del Simposi va fer pensar en la conveniencia de donar una certa continuitat a aquest tipus d'encontre, que probablement es podria repetir dins de dos anys, a Sitges novament, o bé a Florencia, lloc d'on eren majoritariament els participants d'Italia. Les representacions dramatiques medievals i renaixentistes dels Paisos Catalans assoliren una singular esplendor, possiblement inigualada a la resta d'Espanya, encara que la participació basca al Simposi posa en relleu la manca de recerca, per ara, sobre les manifestacions d'aquella cultura.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
Downloaded <100 times
0 Comments
F