Affordable Access

Những biến đổi nhận thức của cư dân ven đô trong quá trình đô thị hoá

Authors
Publication Date
Keywords
  • Suburb Residents
  • Urbanization
  • Nhận Thức
  • Cư Dân Ven đô
  • đô Thị Hoá

Abstract

Bài viết này xin được đề cập đến sự biến đổi trong nhận thức của cư dân vùng ven đô trong quá trình đô thị hóa. Trong khuôn khổ thời gian có hạn của một đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, việc đánh giá sự biến đổi không thể tiến hành theo lát cắt dọc thay vào đó, tác giả đã dùng cách đặt các câu hỏi mang tính hồi cố và lựa chọn 3 địa bàn có tốc độ đô thị hóa khác nhau. Qua nghiên cứu cho thấy trong quá trình đô thị hóa, một số vấn đề trong nhận thức xã hội của người dân ven đô đã được thay đổi rõ rệt đặc biệt là nhận thức về nghề nghiệp...một số nhận thức khác được thay đổi ít hơn như nhận thức về sự biến đổi trong mối quan hệ gia đình..Kết quả này cho phép đưa ra nhận định về tác động của đô thị hóa

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments