Affordable Access

Effect of post design on endodontically restored teeth

Authors
Publisher
Contributions to science
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

En aquest article es fa una revisió de l'efecte del disseny del pern en les prestacions de les dents endodonciades a partir de l'anàlisi de la bibliografia i dels treballs dels autors. De l'estudi es conclou que existeixen proves suficients de l'efecte d'alguns paràmetres en determinades característiques de la dent restaurada: la longitud del pern facilita la retenció de la restauració, que és major en el cas dels perns actius, seguits dels cilíndrics, mentre que els cònics presenten menor retenció. El diàmetre del pern ha de mantenir-se inferior a la meitat de l'amplària de l'arrel. Amb els perns de fibra s'obtenen distribucions de tensions menys sensibles al diàmetre o a la longitud del pern que amb els metàl·lics. No existeixen conclusions clares sobre altres aspectes de la restauració, com ara l'efecte de la forma del pern en la seva resistència, l'efecte del diàmetre en la retenció o el comportament dels diferents sistemes davant de càrregues de fatiga. Els treballs previs dels autors han permès desenvolupar un model biomecànic per a elements finits, validat amb dades experimentals, que pot servir d'ajuda per a clarificar l'efecte de cada paràmetre en les prestacions finals de la restauració.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F