Affordable Access

Coloració del plomatge dels mascles de Trencapinyes Loxia curvirostra: avaluació visual validada per colorimetria

Authors
Publisher
Revista Catalana d'Ornitologia
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

En aquest article presentem un mètode senzill i fiable per avaluar les diferents tipologies i patrons de coloració del plomatge dels mascles de Trencapinyes Loxia spp. En una mostra de 219 mascles de Trencapinyes Loxia curvirostra capturats al Prepirineu, es van comparar les diferents tipologies qualitatives de coloració obtingudes per inspecció ocular dels individus (colors grocs, taronges i vermells, distingint addicionalment entre colors homogenis i tacats), amb dades quantitatives obtingudes amb un colorímetre (valors de lluminositat, to i intensitat). Es va trobar una bona correspondència entre l’avaluació visual i els valors colorimètrics. Aquests resultats ofereixen als amateurs, ornitòlegs de camp i investigadors interessants en l’espècie, una alternativa adequada, senzilla i barata per mesurar les variacions en el color d’aquesta espècie. Des de un punt de vista més general, els nostres resultats suggereixen que les valoracions del color visuals poden ser més objectives i útils del que fins ara s’havia pensat.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments