Affordable Access

Синтез системи автоматизації технологічного об’єкта. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Автоматизація технологічних процесів»

Authors
Publication Date
Keywords
  • План 2010

Abstract

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА До друку Перший проректор Г.В.Стадник ЄСАУЛОВ С.М., БАБІЧЕВА О.Ф. СИНТЕЗ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБ’ЄКТА Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Автоматизація технологічних процесів» (для студентів 4 курсу всіх форм навчання за напрямом підготовки 0922 (6.070502) – «Електромеханіка») Харків – ХНАМГ – 2010 � Синтез системи автоматизації технологічного об’єкта. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Автоматизація технологічних процесів» (для студентів 4 курсу всіх форм навчання за напрямом підготовки 0922 (6.070502) – «Електромеханіка») /Укл. Єсаулов С.М., Бабічева О.Ф. – Х.: ХНАМГ, 2010.- 63 с. Укладачі: С.М.Єсаулов, О.Ф. Бабічева Рецензент: канд. техн. наук А.К. Бабіченко Ці методичні вказівки присвячені для вивчення дисципліни «Автоматизація технологічних процесів» і складають основу закріплення знань з прикладної теорії автоматичного регулювання при виконанні розрахунково-графічної роботи. Затверджено на засіданні кафедри електричного транспорту (протокол №2 від 8.09.2009 р.)

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments