Affordable Access

Arheološke bilješke iz Dalmacije i Panonije II. _2.dio

Authors
Publisher
The Zagreb Archaeological Museum
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

170 Brunšmid, Arheološke bilješke iz Dalmacije i Panonije. 12. Proveslo od posve maloga kotlića. (SI. 74. br. 7.). 13. Obično rimsko zvonce u obliku klepaka, što jili još danas blago nosi (SI. 74. br. 1). Vis. O065. Zgnječeno i nepotpuno. SI. 74. Rimski predmeti od bronşa (br. 3 od željeza) iz Karlobaga (br. 4—6 i 9 u nar. veličini, ostali u 7 vel. 14. Bronsana desna čovječja noga ispod koljena (SI. 74. br, 5), koja je visila na lančiću, od kojega su još i sada dvije karičioe sačuvane. Visina bez lančića O038. Patina ponešto zgrebana. Ovaj će se privjesak imati smatrati ili Brunšmiđ, Arheološko bilješke iz Dalmacijo i Panonije. 171 apotropajskim nakitom ili zavjetnim darom bolestnika, koje je nekomu božanstvu darovao, kada je ozdravio. 15. Nekoliko sitnijih ulomaka od rimskog ljuskastog oklopa. Posve tanke ljuske raznih dimenzija (O032 X 0016 i 0'022 X 0 11) bile su spojene jedno­ stavno previnutom žicom. Sv. Juraj (kotar Senj). Prosvijetli gospodin Dr. Isidor Kršnjavi, sveučilišni profesor u Zagrebu i predsjednik našeg društva, boraveći godine 1896 na ljetnikovanju u Sv. Jurju, pobrinuo se je, da se u narodni muzej pošalje velik rimski spomenik (C. I. L. III. 3015), koji se je tamo već odavna nalazio. Ali prije nego što je kamen paro- Si. 75. Nadgrobni spomenik iz Sv. Jurja kod Senja (' 22 nar. ve l . ! . brodom odaslan, dogodila mu se velika nesreća: u gluho g a j e naime noćno doba neznani delija razbio, nadajući se, da će u kamenu naći silno blago. Ali se je jadan u računu prevario, jer naravski nije mogao ondje ništa naći, gdje nitko ništa nije spravio. Eadi kojekakovog besmislenog naklapanja i praznovjernog zanovetanja još je dakle na rastanku znatno oštećen spomenik, koji je kakovih 150 godina mirno u Sv. Jurju ležao, pa je stojalo i dosta truda i novca, dok se je opet tako skrpao, da u muzeju barem nekako opet uspravljeno stojatí može. Spomenik je rimski nadgrobni kamen, kojemu je materijal dobar vapnenac. Visina iznosi , širina 0-84,

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments