Affordable Access

1343 [1344], març 8 idus [8]. Confirmació

Publisher
Biblioteca de Catalunya
Publication Date

Abstract

Simoneta, filla de Bernat Rovira, ciutadà de Barcelona, i muller de Francesc d'Averçó (""Aversó""), fill del difunt Bernat Averçó, de la casa del rei, confirma a Bernat Despuig, escrivà reial i ciutadà de Barcelona, la Venda que el seu marit li ha fet dels censos de 2 morabatins i del domini i altres drets sobre quatre cases del carrer de la Pescateria

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.