Affordable Access

BRUDERSCHAFTEN IN ŠIBENIK

Authors
Publisher
The catholic faculty of theology
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

BRATOVŠTINE U ŠIBENIKU Slavka T. PETRJC, Šibenik UDK: 255(093) Šibenik Izvorni znanstveni rad U radu se na osnovi izvorne grade i rezultata historiografije prikazuje povijest bratovština u Šibeniku od njihova prvog spomena u izvorima do suvremenoga doba. Posebna pozornost pridaje se velikim bratovštinama (sv. Marije od Milosrđa, sv. Marka, sv. Ivana Krstitelja i sv. Duha) te prati ri}thov osnutak i razvoj, sjedište, struktura, članstva, imovne mogućnosti i opisuje statut (matrikula). UVOD Pojava bratovština u Dalmaciji nalazi se u spisima u XII. stoljeću, 1 a u XIII. st. brojne bratovštine postoje gotovo u svim dalmatinskim gradovima. Hrvati su osnivali bratovštine i izvan granica svoje zemlje. Tako je u Rimu postojala bratovština sv. Jeronima' u kojoj su bili članovi najuglednije osobe bratovštine koje bi dolazile u Rim. U Mlecima je bila bratovština sv. Jurja i sv. Tripuna, koja je djelovala na okupljanju iseljenih Hrvata. U ovom svojem radu želim govoriti o bratovštinama u Šibeniku. U našim krajevima one su nastale po uzoru na bratovštine u drugim krajevima, a posebno su im bile uzor one u Italiji. Utjecaj Italije u svemu, pa tako i s obzirom na bratovštine, razumljiv je zbog mletačke vlasti, ali i zbog blizine susjednih nam obala. Bratovštine pri svojem pojavljivanju imaju veliki utjecaj na vjerski i društveni život zbog toga što se javljaju mnoge bratovštine, svaka iroa veliki broj članova, a biti član bratovštine znači biti zauzet, angažiran na vjerskom i društvenom području. Tako bratovštine osnivaju sklonište za siromahe i djecu, hospital za bolesnike i starce, mole za razne potrebe, pomažu u nesrećama, briuu se za obranu pučkih interesa te se briuu za članove svoje bratovštine bilo pri pokopu, bilo pri uzdržavanju udovica ili djece preminulih članova bratovštine. Začetke dobrotvornog i pobožnog udruživanja u Crkvi možemo pratiti od prvih kršćanskih vremena, tj. od kršćanskog prvomučenika sv. Stjepana. Ideja koja je usmjeravala život prvih kršćana jest br

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F