Affordable Access

Ledelse og kvalitetsutvikling i helsesøstertjenesten

Authors
Publisher
University Of Oslo
Publication Date
Keywords
 • Vdp:808
 • Forebyggende Helsearbeid
 • HelsesøSter
 • HelsesøStertjeneste
 • Ledelse
 • Forvandlende Lederskap
 • Kvalitetsutvikling
 • Survey
 • Primary Prevention
 • Health Promotion
 • Public Health Nurse
 • Public Health Service
 • Management
 • Transformational Leadership
 • Quality Improvement
 • Survey

Abstract

Studiens hensikt var å undersøke om det er faktorer i ledende helsesøsters eksisterende lederstil som kunne forankres innenfor forvandlende lederskap, og om disse har betydning for kvalitetsutvikling i helsesøstertjenesten. Videre var hensikten å kartlegge andre faktorer i lederskapet som har betydning for kvalitetsutvikling i helsesøstertjenesten. Suzie Kim danner den sykepleieteoretiske overbygningen og studien faller innenfor praksisdomenet i hennes typologi. Det forebyggende helsearbeidet er beskrevet som del av den samlede kommunale helsetjeneste. Forvandlende lederskap er diskutert som en god ledelsesform i helsesøstertjenesten, og ledelsesansvaret i forhold til kvalitetsutvikling er klarlagt. Det er tydeliggjort at prinsippene som ligger til grunn for nyere organisasjonsteori, total kvalitetsledelse og forvandlende lederskap er godt forenlig med prinsippene som ligger til grunn for kvalitetsutvikling. Empirien i oppgaven er en survey og innsamling av data ble gjort ved hjelp av selvkonstruert spørreskjema. Utvalget var tilfeldig og 9 av landets 19 fylker ble trukket ut. Spørreskjemaet ble sendt til alle ledende helsesøstre i disse kommunene (n=238) og svarprosenten ble 76,9%. Funnene i denne undersøkelsen viser at kun 28% av de ledende helsesøstrene har lederutdanning. 75% har mer enn 15 års yrkeserfaring. 77% arbeider i små kommuner med 0-3 helsesøsterstillinger. 44% av de ledende helsesøstrene opplever at forebyggende helsearbeid i liten grad blir prioritert i deres kommune. 40,6% oppgir at de har god kjennskap til kvalitetsutvikling. Når det gjelder planer og opplæring innenfor området kvalitetsutvikling har 62% i liten grad utarbeidet dette. 48% mener de i stor grad har mål og rutiner for tjenesten på plass. I spørreskjemaet ble lederskap registrert gjennom 3 begreper; kontroll, planlegging og utvikling og nettverk. 52% av de ledende helsesøstrene mener det i stor grad er nødvendig å ha kontroll. 98% mener det i stor grad er viktig med planlegging og 97% mener det i stor grad er viktig med utvikling og nettverk. Forskningsspørsmålene er diskutert ved å se på endogene og eksogene faktorer, beskrevet av Kim, hos ledende helsesøster i praksisdomenet. Av eksogene faktorer hos ledende helsesøster ser det ut til at kommunestørrelse og opplevelse av å nå frem som leder er de faktorene som har størst betydning for kvalitetsutvikling i helsesøstertjenesten. Yrkeserfaring totalt er den endogene faktoren som har størst betydning. Lederutdanning har ikke den betydning som forventet. Forvandlende lederskap ser ut til å være en form for lederskap som fremmer kvalitetsutvikling i helsesøstertjenesten.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments