Affordable Access

The economic development achievements after 25 years of innovation and the Vietnam - Laos prospect of cooperation and investment

Authors
Publication Date
Keywords
  • Vietnam - Laos
  • Innovation
  • Economy
  • Việt Nam - Lào
  • đổi Mới
  • Kinh Tế

Abstract

Qua 35 năm xây dựng và phát triển dưới chế độ dân chủ nhân dân, đặc biệt là sau 25 năm đổi mới, đất nước Lào đã có sự đổi thay nhanh chóng. Kinh tế phát triển mạnh mẽ và liên tục. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 5 năm 2006-2010 là 7,9%/năm, năm 2011 là 7,8%; công nghiệp, du lịch, thương mại phát triển, kinh tế vĩ mô ổn định, hệ thống kết cấu hạ tầng phát triển. Tỉ lệ hộ nghèo giảm từ 27,7% năm 2003 xuống 20,4% năm 2010. Đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng nhanh. Sự hợp tác, trao đổi thương mại và đầu tư Việt Nam - Lào phát triển mạnh và có nhiều tiềm năng phát triển. Hiện nay Việt Nam là một trong 3 quốc gia đứng đầu trong số 53 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Lào.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.