Affordable Access

Конституюючі принципи наукового дискурсу та лексичні засоби їх актуалізації

Authors
Publisher
Університет «Україна»
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • прикладна лінгвістика

Abstract

156 Р. Монастирський м. Львів КОНСТИТУЮЮЧІ ПРИНЦИПИ НАУКОВОГО ДИСКУРСУ ТА ЛЕКСИЧНІ ЗАСОБИ ЇХ АКТУАЛІЗАЦІЇ Вивчення дискурсу як надзвичайно складного багаторівневого та багатоаспектного явища дозволяє велику кількість різноманітних підходів. І попри те, що поняття дискурсу, його особливості, типологія та інші аспекти досліджуються вже кілька десятиліть, із розвитком дискурсознавства, а також інших дисциплін, в тому числі когнітології, виникають нові підходи, нові рішення, та й навіть нова постановка проблем. Питання про конституюючи принципи наукового дискурсу тісно пов’язане із поняттям жанротворчих, чи жанрових особливостей. Дослідження жанру, перейшовши із сфери літературознавства у текстову лінгвістику та наратологію, відкриває нові можливості для вивчення дискурсу теж. Можливість застосування жанрового підходу до дискурсу (а не тексту) базуємо на наступному визначенні дискурсу: дискурс – це наділений значенням фрагмент усної або писемної мови; фрагмент мови, що віддзеркалює соціальну, епістемологічну та риторичну практику групи; або спроможність мови віддзеркалювати й обмежувати цю практику в групі, а також впливати на неї. К. Кусько, аналізуючи ці два поняття, відзначає, що практика конкретного аналізу різнофахових, різножанрових текстів свідчить, що у багатьох випадках тексти чи їхні частини кваліфікують як дискурс на підставі прояву у них дискурсних ознак і стратегій [Кусько, 31]. Відтак, наше дослідження спрямоване на вивчення лексичної актуалізації конституюючих принципів наукового дискурсу. Матеріалом для дослідження стали тексти кількох жанрів – наукової статті, анотації, рецензії та тез доповідей на конференціях загальним обсягом 150 сторінок. Кількість проаналізованих лексичних одиниць становить 1000. Основні методи аналізу, що застосовувались у дослідженні – це контент-аналіз, контекстуальний аналіз та квантитативний аналіз. Результати дослідження дозволяють виділити наступні конституюючі ознаки чи принципи науко

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F