Affordable Access

Trade in the town of Varaždin in the XV century

Authors
Publisher
Croatian Academy of Sciences and Arts
Publication Date
Source
legacy-msw

Abstract

457 RADOVI UDK 339(497.523Varaždin)“14“ Zavod za znanstveni rad Izvorni znanstveni članak HAZU Varaždin Original Scientific Paper ______________________________________________________________________ JASMIN MEDVED Primljeno: 05. 09. 2012. Varaždin Prihvaćeno: 19. 11. 2012. [email protected] TRGOVINA GRADA VARAŽDINA U XV. STOLJEĆU1 Autor u ovome radu proučava pitanje trgovine u gradu Varaždinu tijekom 15. stoljeća, odnosno cijene roba na varaždinskom tržištu i kupovnu moć stanovništva, za- tim relacije gradske uprave prema odvijanju trgovine u gradu i druge teme vezane uz trgovinu grada Varaždina u 15. stoljeću. UVOD Ovaj rad predstavlja najnoviji doprinos proučavanju jednog aspekta pro- blematike gospodarske povijesti grada Varaždina, a to je trgovina. Do sada se historiografija u velikom obujmu bavila proučavanjem varaždinske trgovine svih povijesnih razdoblja pa tako i srednjega vijeka, a dostupni srednjovjekovni povijesni izvori,2 koje smo koristili u istraživanjima, omogućuju nam da sazna- mo mnogo važnih pojedinosti razvoja i načina odvijanja trgovačkih djelatnosti u gradu Varaždinu. Prije nego što smo počeli s istraživanjem, prirodno su nam se postavila pitanja koja očekujemo od izvora: koliki je broj profesionalnih trgovaca (kramara) i ostalih pojedinaca koji se bave trgovinom, posebice putujućih trgova- ca stranoga podrijetla, zatim kakav je kontekst njihova pojavljivanja u izvorima, roba koju nude na tržištu, imovinski status. Naravno, zanimaju nas i cijene poje- 1 Ovaj članak nastao je na temelju diplomskog rada: Jasmin MEDVED, Trgovina i obrt grada Varaždi- na u XV. stoljeću, diplomski rad, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2012. Mentorica dr. sc. Zrinka Nikolić – Jakus. 2 Objavljeni u: Zlatko TANODI, ur., Poviestni spomenici slob. Kralj. Grada Varaždina. Sv. I: Zborni

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.