Affordable Access

Trade in the town of Varaždin in the XV century

Authors
Publisher
Croatian Academy of Sciences and Arts
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

457 RADOVI UDK 339(497.523Varaždin)“14“ Zavod za znanstveni rad Izvorni znanstveni članak HAZU Varaždin Original Scientific Paper ______________________________________________________________________ JASMIN MEDVED Primljeno: 05. 09. 2012. Varaždin Prihvaćeno: 19. 11. 2012. [email protected] TRGOVINA GRADA VARAŽDINA U XV. STOLJEĆU1 Autor u ovome radu proučava pitanje trgovine u gradu Varaždinu tijekom 15. stoljeća, odnosno cijene roba na varaždinskom tržištu i kupovnu moć stanovništva, za- tim relacije gradske uprave prema odvijanju trgovine u gradu i druge teme vezane uz trgovinu grada Varaždina u 15. stoljeću. UVOD Ovaj rad predstavlja najnoviji doprinos proučavanju jednog aspekta pro- blematike gospodarske povijesti grada Varaždina, a to je trgovina. Do sada se historiografija u velikom obujmu bavila proučavanjem varaždinske trgovine svih povijesnih razdoblja pa tako i srednjega vijeka, a dostupni srednjovjekovni povijesni izvori,2 koje smo koristili u istraživanjima, omogućuju nam da sazna- mo mnogo važnih pojedinosti razvoja i načina odvijanja trgovačkih djelatnosti u gradu Varaždinu. Prije nego što smo počeli s istraživanjem, prirodno su nam se postavila pitanja koja očekujemo od izvora: koliki je broj profesionalnih trgovaca (kramara) i ostalih pojedinaca koji se bave trgovinom, posebice putujućih trgova- ca stranoga podrijetla, zatim kakav je kontekst njihova pojavljivanja u izvorima, roba koju nude na tržištu, imovinski status. Naravno, zanimaju nas i cijene poje- 1 Ovaj članak nastao je na temelju diplomskog rada: Jasmin MEDVED, Trgovina i obrt grada Varaždi- na u XV. stoljeću, diplomski rad, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2012. Mentorica dr. sc. Zrinka Nikolić – Jakus. 2 Objavljeni u: Zlatko TANODI, ur., Poviestni spomenici slob. Kralj. Grada Varaždina. Sv. I: Zborni

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F