Affordable Access

Upute autorima

Publisher
Institute of Ethonology and Folklore Research
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Microsoft Word - Upute!!! 305 UPUTE AUTORIMA Rukopisi na hrvatskom jeziku koji se nude za objavljivanje moraju prispjeti u redakciju do 1. rujna (za hrvatski broj "Narodne umjetnosti") ili do 1. sije?nja (za engleski broj "Narodne umjetnosti") godine u kojoj se njihovo objavljivanje predvi?a. Sve prijedloge prvo ?itaju urednici, koji odlu?uju o tome ho?e li ih proslijediti dalje, dvama vanjskim recenzentima, na procjenu, preporuku i eventualne sugestije da se ?lanak revidira. Autore molimo da svoje rukopise ?alju Uredni?tvu "Narodne umjetnosti", Institut za etnologiju i folkloristiku, Zvonimirova 17, HR-10000 Zagreb, Croatia. Rukopisi treba da budu otipkani na jednoj stranici lista formata A4 s dvostrukim proredom i ?irokim marginama, uklju?iv?i citate, bilje?ke, tekstove pjesama, legende za ilustracije, kao i navedenu literaturu. Tabele, glazbeni primjeri (crno-bijele ili kolor) fotografije i ostali ilustrativni materijal moraju se predo?iti na odvojenom listu papira s uputama o tome gdje valja da budu smje?teni unutar rukopisnog teksta. Sav predlo?eni materijal za engleski broj "Narodne umjetnosti" ne smije obasizati vi?e od 25 stranica. Rukopis moraju pratiti sa?etak do sto rije?i i kratka biografska natuknica o njegovom autoru. Autore molimo da prilo?e kopiju na Macintosh ili IBM-kompatibilnoj kompjutorskoj disketi. Navedenu literaturu treba uklopiti u tekst, kao napr. (Ladin 1995:44), te kasnije, kao Navedenu literaturu, abecednim redom prema prezimenima autora i kronolo?ki za svakog autora. Svi termini na stranim jezicima treba da budu u kurzivu. Navedena literatura treba da slijedi ovaj model: Delorko, Olinko. 1960. Istarske narodne pjesme [Istrian Folk Songs]. Zagreb: Institut za narodnu umjetnost. Halpern, Joel Martin. 1991. "Interpreting the Past - Time Perspectives and Social History". Studia Ethnologica 3:85—99. Prica, Ines. 1993. "Notes on Ordinary Life in War". U [In] Fear, Death and Resistance. Lada ?ale Feld

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments