Affordable Access

Obiteljski pastoral u Poljskoj

Authors
Publisher
Institute of Philosophy and Theology of Society of Jesus
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Jerzy Buxakowski O B I T E L J S K I P A S T O R A L U P O L J S K O J Svrha je ovoga prikaza da pokaže predmet i oblik pastoralnoga nastojanja u Poljskoj u prilog obitelji. Tema je sužena samo na obiteljski pastoral. Htjeti, naime, govoriti o cjelokupnom obiteljskom apostolatu, to bi bila preopširna tema. Dosta bi se teško mogla iscrpno prikazati sadašnja situacija toga aposto- lata u Poljskoj. Velika većina građana naše zemlje jesu katolici. Druge konfe­ sije čine minimalan postotak stanovništva. Odgovornost za rješavanje obitelj­ skih problema leži na svima, neovisno o činjenici prilazimo li im u obliku aktiv­ nosti države ili Crkve. Ovdje treba primijetiti: briga države za obiteljske probleme sve je veća. To se, među ostalim, opaža i u postojanju socijalnih institucija, specijalnih organa štampe, a osobito u znanstvenim radovima na višim školama te, napo­ kon, u sve većoj brizi za osiguranje stanova mladim obiteljima i obiteljima koje se razvijaju. Konkretna nastojanja koja se tiču obitelji mogu, dakle, ujediniti ljude neovisno o njihovim ideološkim ili religioznim aspiracijama. Ako se pak radi o katolicima, mogu vrlo često biti i predmet njihova apostolskoga angaži­ ranja. I. P o č e c i s a d a š n j i h o b l i k a o b i t e l j s k o g a p a s t o r a l a Ograničivši temu našeg prikaza na inicijative u korist obitelji što ih podu­ zima poljski episkopat, a osobito svećenici, možda će biti korisno pokazati najprije sadašnje oblike toga rada. Godina 1956. mogla bi se uzeti kao početna godina toga rada. Sigurno da je u Poljskoj bilo već i prije zanimljivih inicijativa u korist obitelji, no sadašnji program pastorala našao je nove oblike i uvjete rada u 1956. godini. Najkarak- terističniji je sistem obiteljskog pastorala, koji danas ima autonomnu strukturu, a niknuo je iz programa pastorala liječničkih kadrova. A ovi su stvoreni baš 1956. godine. Udruženje liječnika našlo se tada, naime, pred teškim problemima. Vjernici su zahtijevali da se prema njima zauzme

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments