Affordable Access

1491, novembre 12 (dissabte). Testament. Sant Just Desvern

Publisher
Biblioteca de Catalunya
Publication Date

Abstract

Pere Gilabert, pagès de Sant Just Desvern, atorga Testament. Nomena marmessors i disposa sepultura al túmul familiar de la parròquia. Fa deixes piadoses i familiars, i institueix hereu universal la seva àvia Margarida, a reserva d'un codicil posterior si això no fos possible

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments