Affordable Access

Download Read

Imatge vilafranquina d'Emili Giralt i Raventòs

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner

Abstract

Del Penedes-18.indd 23 p r im a v e r a - e s t iu 2 0 0 8 Josep m. llantet resum l’espai específicament vilafranquí en la biografia d’emili Giralt, una imatge breu però intensa del seu pas per la premsa local i les activitats de cultura penedesenca en els anys de la primera postguerra. aBstract the specific space of Vilafranca in emili Giralt’s biography, a short but intense image of his participation in the local press and cultural activities within the Penedès region during the first years after the spanish civil War. nascut a Vilafranca el 1927, els primers anys de joventut d’Emili Giralt són els de la primera postguerra, anys de colla a Acció Catòlica i també dels primers passos pel Museu de Vilafranca on, gràcies a l’empenta sempre discreta de mossèn Trens, creen a partir de 1942 l’anomenat Cercle d’Estudis Penedesencs, agrupació que no va cercar mai un reconeixement legal i que va saber alternar les notes de cultura seriosa amb facècies de joventut.(1) Amb el suport i mestratge de Manuel Trens, el CEP va preparar diversos treballs, debats i alguna exposició com la del Nadal de 1947 dedicada a les ermites del Penedès i en la qual el jove Emili Giralt va pronunciar una conferència presentada per l’il·lustre sacerdot vilafranquí que li feia de mentor. Tot i que provenia d’una família penedesenca d’arrels pageses, un dels primers contactes d’Emili Giralt amb el que seria el gran tema de la seva labor historiogràfica: l’agricultura i especí- ficament la vinya i el vi, s’esdevé quan entra a treballar d’administratiu en un magatzem majorista de vi, al carrer del Comerç, activitat que compagina amb els estudis secundaris a Vilafranca abans de passar a realitzar estudis universitaris a Barcelona. Encara li queda temps, però, per publicar a la premsa local vilafranquina, i en concret a Acción Católica alguns primerencs treballs de recerca a l’arxiu notarial i l’arxiu parroquial. Decidit defensor des del primer moment dels estudis de temàti- ca loc

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
Downloaded <100 times
0 Comments