Affordable Access

Grob kasnog brončanog doba iz Lepoglave

Authors
Publisher
Department of Archaeology, Faculty of Humanities and Social Sciences
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

20_Marina_Simek.p65 151 Početkom 1999. god. u Lepoglavi je kod građevinskih radova slučajno pronađen žarni grob. Zahvaljujući nalazniku Ivanu Kolenku žara je pohranjena u varaždinskom muzeju, a karakteristike ukopa mogu se rekonstruirati s priličnom vjerojatnošću. Tipološke osobitosti keramičke žare i zdjele koja je služila kao poklopac svrstavaju ovaj grob u ranu fazu kulture polja sa žarama, odnosno u grupu Virovitica. Provedena je i antropološka analiza sadržaja žare pa su time dobiveni dopunski podaci o grobu koji upozorava na dosad nepoznatu nekropolu kasnog brončanog doba. Ključne riječi: Lepoglava, žarni grob, kasno brončano doba, kultura polja sa žarama, grupa Virovitica GROB KASNOG BRONČANOG DOBA IZ LEPOGLAVE UDK 903.5.62 (497.5) “6377” Primljeno/Received: 2003. 05. 19 Prihvaćeno/Accepted: 2003. 09. 15. Marina ŠIMEK Marina Šimek HR 42000 Varaždin Gradski muzej Strossmayerovo šetalište 7 Uvod Prilikom građevinskih radova u sjevernom dijelu Lepoglave naišao je Ivan Kolenko iz Vulišinca u veljači 1999. g. na keramičku posudu koju je pažljivo iskopao i pohranio te o nalazu obavijestio Arheološki odjel Gradskog muzeja Varaždin1. Iako je iskop uz temelj nove kuće radio u nepovoljnim, zimskim uvjetima, ipak je, nakon što je uočio keramičku posudu, nalaz uspio grubo očistiti, fiksirati raspucanu žaru, izvaditi ju iz zemlje bez novih oštećenja te ju zajedno s njenim nedirnutim sadržajem pohraniti na sigurnom mjestu. Pretpostavljajući da je otkrio vrlo stari nalaz - možda grob, nalaznik je obratio pažnju i na ostale osobitosti u iskopu. Tako zahvaljujući raspoloživim podacima možemo rekonstruirati izgled grobne jame. O nalazu Mjesto nalaza do sada nije bilo registrirano kao arheološki lokalitet. Radi se o nizinskom predjelu zvanom Trstenice sjeverno i istočno od brda Gorice koje kao najmarkantnija točka aps. vis. od 306 m dominira širim prostorom Lepoglave (karta 1). Nizinom protječu dva usporedna vodotoka: Bednja i sjeverno od nje potok Kamenica. S ovog prostra

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F