Affordable Access

Erzurum İli Pasinler İlçesinde Silajlık Mısır Üretim Maliyetinin Tespiti Üzerine Bir Araştırma / A Study on Determining Production Cost of Corn Silage in the Pasinler Province of Erzurum

Authors
Publisher
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of the Faculty of Agriculture
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

ÖZET: Araştırmada Erzurum ili Pasinler ilçesinde silajlık mısır yetiştiriciliğinin üretim maliyetini ortaya koymak amaçlanmıştır.Pasinler ilçesine bağlı 12 köyde faaliyette bulunan 171 tarım işletmesine uygulanan anket çalışması sonuçlarından, yerli ve yabancıliteratürler ile kamu kurum ve kuruluşlarından elde edilen verilerden yararlanılmıştır. Anket verileri 2007 üretim yılınıkapsamaktadır. Bir tarım işletmesinin sahip olduğu ortalama sulu tarla arazisi miktarı 86,32 dekardır. Ekilen sulu tarla arazisi içindearaştırma konusu olan silajlık mısır bitkisinin payı %28,49’dur. 1 kg silajlık mısırın maliyeti 0,066 TL bulunmuştur. İşletmelerdeortalama brüt marj 52,32 TL/da ve net gelir -20,72 TL/da olarak hesaplanmıştır. Devlet desteğini aldıktan sonra silajlık mısırüretimi yapan işletmelerde 1 kg silajlık mısır maliyeti 0,051 TL, brüt marj 62,68 TL/da ve net gelir 55,95 TL/da’dırAnahtar Kelimeler: Mısır, silaj, üretim maliyeti, Erzurum, Pasinler. ABSTRACT: The aim of this study is to determine the cost of corn silage production in the Pasinler Province of Erzurum. Thisstudy has covered 171 agricultural farms located in 12 villages in the Pasinler Province. The data has been gathered from local andinternational agricultural literatures as well as Government Authorities and Entities in this study. The research survey includes thedata of the production year of 2007. The average size of water irrigated land owned by agricultural farms is 86,32 decares. Cornsilage production, which is the main topic of this study, accounted for 28,49% of the planted in the irrigated lands. Accordingly, theproduction cost of corn silage is found to be 0,066 TL per kg. For the farmers, average gross margin is calculated at 52,32 TL/daand the net income amounted to -20,72 TL/da. After receiving government support the cost at silage corn, gross margin and netincome silage corn production farms are 0,051 TL/kg, 62,68 TL/da and 55,95 TL/da, respectively.Keywords: Corn, Silage, Production Cost, Erzurum, Pasinler.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F