Affordable Access

Визначення методу фільтрації сигналу нерівномірності частоти обертання колінчастого вала дизеля

Authors
Publisher
Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazarya
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
 • Uneven Speed
 • Folding Diesel Diagnostics
 • Digital Filtration Signal Spectral Analysis
 • Phase Shift
 • неравномерность частоты вращения
 • неразборное диагностирования дизеля
 • цифровая фильтрация сигнала
 • спектральный анализ
 • фазовое смещение
 • нерівномірність частоти обертання
 • нерозбірне діагностування дизеля
 • цифрова фільтрація сигналу
 • спектральний аналіз
 • фазовий зсув

Abstract

Мета. Визначення методики обробки сигналу нерівномірності кутової швидкості колінчастого валу тепловозного дизеля для вивільнення корисного сигналу від шумів. Методика. Однією з реалізацій стратегії розробки та впровадження систем нерозбірного діагностування тепловозних двигунів у процесі експлуатації є метод нерозбірного діагностування та контролю технічного стану тепловозного дизеля за нерівномірністю частоти обертання колінчастого валу. Проаналізовано недоліки методу усереднення даних і запропоновано методику оцінки невідтворності робочих циклів дизеля. Результати. Отримання сигналу нерівномірності частоти обертання виконується за допомогою датчика кутової швидкості, в якості якого використовується інкрементальний енкодер. Наведено структурну схему пристрою та параметри отриманого сигналу. Наведено типові графічні інтерпретації сигналу кутової швидкості. Запропоновано використання КІХ-фільтру та визначено його параметри. Виконано аналіз спектрограм сигналів на обох режимах вимірювання сигналу частоти обертання та обрано частоти зрізу фільтра. Наведено рішення проблеми фазового зсуву результату фільтрації. Обґрунтовано важливість виконання цифрової фільтрації. Розроблено підхід, що дозволяє використовувати показник невідтворності циклів як додатковий показник сталої роботи дизеля. Наукова новизна. Вирішення задачі обробки сигналу дозволяє отримати корисний сигнал без врахування шумового впливу, що спотворює відображення дійсної картини фізичного процесу. Практична значимість.Вирішення задачі обробки сигналу дозволяє отримати корисний сигнал без врахування шумового впливу, що спотворює відображення дійсної картини фізичного процесу.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F