Affordable Access

Un diploma desconegut de Carloman per a Teotari bisbe de Girona (881)

Authors
Publisher
Universitat de Girona
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

UN DIPLOMA DESCONEGUT DE CARLOMAN PER A TEOTARI BISBE DE GIRONA (881) Justificació L'Arxiu de la Corona d'Aragó, inesgotable dipòsit documental, ens ha sorprès aquesta vegada amb la troballa d'un precepte carolin- gi desconegut fins ara. Es tracta d'un diploma del rei Carloman, da- tat el 2 de setembre de l'any 881 i expedit a la vila provençal de Biderrida, concedint al bisbe de Girona Teotari la plena propietat de la Vall d'Aro, amb els seus termes, al Baix: Empordà. Voldríem amb aquesta seva edició col·laborar modestament a engruixir el ja dilatat corpus de diplomes carolingis a Catalunya, i homenatjar alhora al gran historiador i professor Santiago Sobrequés, que en la darrera etapa de la seva vida treballà tan intensament en la prossecució de la Catalunya carolíngia, la magna obra iniciada per Ramon d'Abadal.^ Descripció del document El precepte del rei Carloman no ens ha pervingut en la seva for- ma original, sinó gràcies a una còpia molt tardana —del segle xvii— que avui es troba en aquell arxiu, a la secció Monacals Girona, lli- galls grans, n.° 47. El diploma és copiat en un doble foli de paper, una mica malmès de les vores, que amida 31*3 X 23 cms. El text ocupa el recto i verso sencers del primer foli, restant en blanc tot el segon foli. La lletra és grossa i clara, de finals del segle xvii. La part superior està afectada per una taca d'humitat però no dificulta gens la lectura del text. Posada al principi de la còpia hi ha una nota coetània que diu: «En poder de Pere Rosselló, notari de Girona, als 16 juliol 1686. Es ^ Expressem la nostra gratitud al Dr. Manuel Mundó, que ha llegit l'original del present treball i ens hi ha fel observacions molt profitoses. 211 2 MANUEL ROVIRA I SOLÀ un transumpto de la rodalia de la Valldaro, tret de un pegrami (sic) que lo M. Ille. Capi. de Gerona tenia recòndit en lo arxiu, qual roda- lia és en lo modo següent». D'aquesta explicació es desprèn que la nostra còpia procedeix d'un trasllat del

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F