Affordable Access

Генетскиот празничен код

Authors
Publisher
Филолошки факултет „Блаже Конески“, Скопје
Publication Date
Keywords
  • Languages And Literature

Abstract

Трудот со наслов „Генетскиот празничен код“ е рецензија за книгата „Македонски празници“ од македонскиот фолклорист Марко Китевски. Во трудот се дава детален опис на оваа книга на Китевски при што се потенцира дека книгата „Македонски празници“ ги содржи не само сите празници туку и сите обичаи и обреди што се вршеле за време на празнувањата, песните што се пееле, игрите, верувањата, суеверијата, мотивите за празнувањата и за обредот, магиите итн. На крајот од освртот се заклучува дека излегувањето од печат на книгата „Македонски празници“ од Марко Китевски е значаен настан во македонската култура затоа што таа книга на секој Македонец му овозможува да ги дознае деталите за македонските обичаи и да се гордее со својата богата традиција.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.