Affordable Access

Vjera u Boga Spasitelja danas. Radovi 53. Teološko-pastoralnog tjedna u Zagrebu, 22.-24. siječnja 2013.

Publisher
Catholic Faculty of Theology, University of Zagreb; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

BS3–13.indb Bogoslovska smotra, 83 (2013.) 3, 429-431 433 VJERA U BOGA SPASITELJA DANAS Radovi 53. Teološko-pastoralnog tjedna u Zagrebu 22. – 24. sij ečnja 2013. Anto BARIŠIĆ, Nadom nošeni 434 PROGRAM UTORAK, 22. SIJ EČNJA 2013. 9.00 Otvaranje Tjedna prof. dr. sc. Tonči Matulić, dekan Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu • Pozdravi 9.45 Moć u nemoći: Glavna obilježja vjere u Boga koji spašava u starozavjetnim spisima prof. dr. sc. Božo Lujić Rasprava • odmor 12.00 Euharistij sko slavlje predsjeda: kardinal Josip Bozanić, nadbiskup zagrebački 15.30 Vjera te tvoja spasila: novozavjetni aspekti vjere doc. dr. sc. Božidar Mrakovčić Rasprava • odmor 16.30 Posreduje li Božja rij eč vjeru i danas? prof. dr. sc. Mario Cifrak • Rasprava SRIJ EDA, 23. SIJ EČNJA 2013. 9.00 Stvarno stanje vjere: raskorak između nominalne i življene vjere prof. dr. sc. Ivan Šarčević Rasprava • odmor 10.15 [Ne]učinkoviti tradicionalni modeli u prenošenju kršćanske vjere doc. dr. sc. Nela Gašpar Bogoslovska smotra, 83 (2013.) 3, 429-431 435 11.45 Euharistij sko slavlje 15.30 Religij a u Hrvatskoj: sociološka analiza lica i naličja hrvatske religioznosti prof. dr. sc. Siniša Zrinščak Rasprava • odmor 16.30 Učinkovitost postojeće pastoralne paradigme u prenošenju vjere prof. dr. sc. Stipe Nimac • Rasprava ČETVRTAK, 24. SIJ EČNJA 2013. 9.00 Kako ponovno otkriti ljepotu i radost vjere prof. dr. sc. Anton Tamarut • Rasprava 9.50 Liturgij a – povlašteno mjesto slavljenja vjere prof. dr. sc. Zvonko Pažin • Rasprava 10.30 Bog, spasenje i zajednica u svjetlu suvremene filozofij e dr. sc. Boris Gunjević Rasprava • odmor 12.00 Plenarna rasprava sudjeluju svi predavači 13.00 Zatvaranje Tjedna prof. dr. sc. Tonči Matulić, dekan Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F