Affordable Access

Yüzey Durumlarının Metal/Bakır(I) oksit/Metal Yapılarının Foto-Voltaik Özellikleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Publisher
Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Bİlİm

Abstract

Bu çalışmada “Yüzey Durumlarının Metal/Bakır(I) oksit/metal Yapılarının Foto-Voltaik Özellikleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi” amaçlanmıştı. Bu amaca ulaşmak için, yapılarda ön kontak olarak kullanılacak olan SnO2 ince filmler cam alt tabakalar üzerine sol-gel daldırma ve püskürtme yöntemiyle kaplanmıştır. Değişik oranlarda antimon atomları katkılanarak SnO2 filmlerin elektriksel iletkenlikleri ve optiksel geçirgenliklerini geliştirmeye çalışılmıştır. Daha sonra optik ve elektriksel özellikleri bakımından foto-voltaik yapılarda kullanılmaya uygun CuO, Cu2O, TiO2 ve ZnO ince filmler sol-gel spin ve daldırma yöntemleriyle büyütülmüştür. Hazırlanan bu ince filmlerin elektriksel özellikleri incelenmiş, 80K-325K sıcaklıkları aralığında iki nokta yöntemiyle elektriksel iletkenlikleri ölçülmüş, mobilite, taşıyıcı sayısı vs gibi fiziksel parametreleri tayin edilmiş, bu parametrelerin optimum değerleri ve hazırlama koşulları belirlenmiştir. Yine hazırlanan aynı ince filmlerin optiksel özellikleri, UV-Vis-NIR spektrometresi kullanılarak incelenmiş, filmlerin optiksel geçirgenlikleri, enerji-bant aralıkları, kırılma indisleri, kalınlıkları tayin edilmiş, optimum optik geçirgenlik değerlerini belirleyen hazırlama koşulları belirlenmiştir. İnce film hazırlama işlemlerinde belirli bir düzeye gelindikten ve belirli bir tecrübe ve birikim sağlandıktan sonra Cu2O/Cu, CuO/ZnO, Cu2O/TiO2, CuO/TiO2, Cu2O /Si ve Si/TiO2 şeklinde hetero eklemler oluşturulması aşamasına geçilmiştir. Uzun süren deneysel çalışmalardan sonra Cu2O /Si Si/TiO2 CuO/ZnO ve CuO/TiO2 tür eklemlerde olumlu sonuçlar alınmış ve bunun üzerine Metal(ATO)/bakır(I)oksit/Metal hetero eklem sandviç yapılar oluşturulmuştur. Bütün yapıların, akım-gerilim-sıcaklık (I-V-T) ve kapasite-gerilim-frekans(C-V-f) ve kapasite-gerilim-sıcaklık(C-V-T) belirtkenleri ölçülerek, bu yapılarla ilgili doğrultma faktörü, doldurma faktörü, foto-voltaik verim, ideallik katsayısı, yüzey durumları vs. gibi fiziksel parametreler ve bunların optimum değerlerini belirleyen ince film hazırlama koşulları belirlenmiştir. Proje kapsamındaki deneysel çalışmalardan 2 yurtiçi poster ve 1 yurtdışı bildiri, 2 yurtdışı uluslararası yayın, 7 SCI ’ye giren yurtdışı makale yayınlanmış, 1 yüksek lisans , 3 doktora çalışması tamamlanmış ve halen 1 yüksek lisans çalışması ve 1 doktora çalışması devam etmektedir.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments