Affordable Access

Życie Gromadzkie : tygodnik społeczno-gospodarczy. Kutno-Łowicz-Sochaczew. 1934-04-22 R. 3 no 16

Publisher
Łowicz : [Powiatowy] Komitet [Regionalny w Łowiczu BBWR]
Publication Date
Keywords
  • Czasopisma Regionalne I Lokalne Polskie - 1918-1939 R.
  • ŁOwicz (Woj łódzkie
  • Okręg) - 1918-1939 R. - Czasopisma
  • Sochaczew (Woj Mazowieckie
  • Okręg) - 1918-1939 R. - Czasopisma
  • Kutno (Woj łódzkie
  • Okręg) - 1918-1939 R. - Czasopisma

Abstract

Numeracja zeszytów: R. 2, nr 1=36 (11 list. 1933)- R. 5, nr 44 (1936). Od R. 2, nr 1=36 (1933): stała rubryka: Życie Łowickie. Od R. 2, nr 2=37 (1933): stałe rubryki: Życie Łowickie, Życie Kutnowskie, Życie Sochaczewskie. Od R. 2, nr 2=37 (1933) red.: Jan Czarnowski. Od R. 2, nr 3=38 (1933) red.: Jan Wagner. R. 2, nr 8=43 (1933) druk.: Zakł. Druk. Sejmiku Radomskiego i S-ki. Od R. 3, nr 1 (1934) druk.: Druk.[arnia] K.[arola] Rybackiego w Łowiczu. Od R. 3, nr 5 (1934) zmiana podtyt.: tygodnik społeczno-gospodarczy. Łowicz-Sochaczew. Od R. 3, nr 5 (1934) przestała ukazywać się stała rubryka: Życie Kutnowskie. Od R. 3, nr 9 (1934) red.: Daniel Puchalski. Od R. 3, nr 14 (1934) zmiana podtyt.: tygodnik społeczno-gospodarczy. Łowicz. Od R. 3, nr 14 (1934) brak stałych rubryk: Życie Łowickie, Życie Sochaczewskie. Od R. 3, nr 37 (1934) red.: H. Grodziszewski. Od R. 3, nr 50 (1934) red.: Stanisław Olesiak. Od R. 5, nr 1 (1936) zmiana podtyt.: tygodnik społeczno-gospodarczy. R. 5, nr 1- R. 5, nr 29 (1936) stała rubryka: Kronika powiatu i miasta. Od R. 5, nr 30 (1936) stała rubryka: Kronika. R. 3, nr 11 (1934) zawiera: Strzelecka Gromada Jednodniówka Związku Strzeleckiego Powiatu Łowickiego 19 marca 1934 r. Tygodnik kontynuował numerację roczników zawieszonego Życia Łowickiego. W 1933 obok numeracji ciągłej zeszytów w nawiasie numeracja zeszytów zawieszonego Życia Łowickiego R. 2, nr 1=36. W latach 1933-1935 dodatek stały: Głos Nauczycielstwa Obw. Łowickiego. Organ Odziałów Powiatowych Związku Nuczycielstwa Polskiego w Kutnie, Łowiczu i Sochaczewie pod redakcją Zarządu Oddz. Pow. Z. N. P. w Łowiczu. Do R. 2, nr 7=42 (1933) : Dodatek Literacko-Naukowy. R. 4, nr 20 (13. maja 1935) : Wydanie Nadzwyczajne (w całości poświęcone życiu i śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego). Od R. 2, nr 3=38 (1933) / Jan Czarnowski ( w im. Powiatowego Komitetu Regjonalnego BBWR). Od R. 3, nr 11 (1934) / Franciszek Gliwicz ( w im. Powiatowego Komitetu Regjonalnego BBWR). Od R. 3, nr 37 (1934) / Jan Czarnowski ( w im. Powiatowego Komitetu Regjonalnego BBWR).

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments