Affordable Access

Thực trạng và giải pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng công thương Việt Nam - Chi nhánh 11 :

Authors
Publisher
Trường Đại Học Kinh Tế,
Publication Date
Keywords
  • Ngân Hàng Công Thương--Rủi Ro Tín Dụng

Abstract

- Rủi ro tín dụng trong hoạt động của các ngân hàng thương mại; Thực trạng về hoạt động quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng công thương Việt Nam - Chi nhánh 1; Một số giải pháp nhằmphòng ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments