Affordable Access

Regionálna politika Európskej únie - sektorový operačný program Ľudské zdroje

Authors
Source
Legacy

Abstract

Článok obsahuje základné informácie o Európskom sociálnom fonde (ESF), najstaršom štrukturálnom fonde a spôsobe jeho implementácie na Slovensku predovšetkým v oblasti vzdelávania. ESF je hlavným nástrojom sociálnej politiky EÚ. Zámerom EÚ je prostredníctvom ESF rozširovať možnosti zamestnania a zvyšovať geografickú a profesijnú mobilitu pracovníkov v rámci Únie a uľahčovať ich adaptáciu na priemyselné zmeny a zmeny vo výrobných systémoch najmä odborným vzdelávaním a rekvalifikáciou. ESF je prioritne určený na podporu, investovanie do ľudských zdrojov. V rezorte školstva podpora z ESF smeruje do odborného vzdelávania jednak na úrovni stredných škôl a jednak na úrovni vysokých škôl, do ďalšieho vzdelávania a do rozvoja ľudských zdrojov vo výskume a vývoji a do oblasti kariérneho poradenstva. Európsky sociálny fond sa na Slovensku implementuje pomocou troch programových dokumentov.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F