Affordable Access

ПОБУДОВА МОДЕЛІ КОМПЕТЕНЦІЙ ПРАЦІВНИКІВ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Authors
Publisher
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Publication Date

Abstract

Мета. Дослідження теоретичних основ компетентнісного підходу та розробка моделі компетенцій лінійних керівників машинобудівного підприємства.Методика. Проаналізовано теоретичні основи компетентнісного підходу за допомогою виявлення значення компетенцій працівників у діяльності підприємства. Досліджено розподіл компетенцій на професійні та особистісні, визначено їх зміст. Розглянуто функції майстрів виробничих дільниць та сформульовано цілі оцінки лінійних керівників. За допомогою алгоритму оцінки професіоналізму та з використанням методу факторного аналізу розподілено компетенції лінійних керівників за шістьма групами: на особистісні, які включають до свого складу поведінкові та ділові, та за чотирма основними функціями управління (планування, організація, мотивація, контроль). Зазначено мету, переваги та можливі труднощі при побудові моделі компетенцій працівників.Результати. Побудова моделі компетенцій дозволить підприємству підвищити ефективність господарської діяльності за рахунок формування єдиних вимог до кандидатів на посади; погодженості потреб безпосереднього керівника на виробництві та менеджера з набору персоналу як представника корпоративних інтересів та спеціаліста з особистісних характеристик; покращення комунікативних процесів в організації шляхом підвищення взаєморозуміння вимог між керівниками та підлеглими; чітке розуміння всіма членами колективу працівників вимог та умов праці завдяки єдиним стандартам і моделям.Наукова новизна. Побудовано модель компетенцій майстрів виробничих дільниць, за рахунок якої проводиться оцінка відповідності лінійних керівників займаній посаді, а також формується резерв претендентів як з існуючих, так й з потенційних працівників підприємства.Практична значущість. Розроблено алгоритм та побудовано модель компетенцій майстра виробничої дільниці машинобудівного підприємства, що дозволяє оптимізувати роботу з персоналом.Ключові слова: компетенції, побудова моделі компетенцій, компетентнісний підхід.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments