Affordable Access

Algunes consideracions sobre la població alcoverenca del primer quart del segle XVIII

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

R e c e r c a La present analisi de la demografia del primer quart del segle XVIII a Alcover ha estat reafitzada per Joan Cavallé. e s de destacar que el gran nombre de dades escorcollades per l'autor li ha pemies d'utilitzar un nou tipus de metodologia poc habitual en estudis d'aquesta mena ALGUNES COMSIDERACIONS SOBRE LA POBLACI~ ALCOVERENCA DEL PRIMER QUART DEL SEGLE XVIII El segle XVIII es caracteritza, demograficament, per una gran explosió poblacional. Tanmateix, a principis de la centúria, el nostre país s'havia vist complicat en una guerra que li representa un sotrac important. En quina mesura la confíagració repercutí en la població i com, en qualsevol cas, s'inicia la recuperació és un tema de dificil estudi per la malfianqa . que hom dispensa a les fonts demografiques coetanieb. Kecordem que el primer cens fet amb criteris moderns és el de Floridablanca, que data de 1787. Les fonts que hem pogut consultar en referir-nos al primer quart del segle, cal que les considerem, doncs, amb totes les reserves que fan al cas. DPVERSES S ~ N LES FOWS Una estranya proliferació de recomptes demografics caracteritza els primers anys del domini borbbnic sobre el. nostre sol. La varietat de dades afita el complex decurs historic. Donem breu notícia, tot seguit, de les que ens han estat útils en el nostre estudi: 1. Cens d'Aparici (1); datable el 1708; és I'única font anterior al final de. la guerra de Successió; informa de les cases (hom entén "cases habitades") d'Alcover i el Burguet, conjuntament. 2. Carta de sol.licitud de reducció de taxes (2); de 1715; és I'única referencia a la pirdua d'habitants de la Vila d'Alcover a causa de la guerra, per bé que la podem considerar exagerada, ja que perseguia una desgrava- ció fiscal. 3. "Cataluña numerada" (3); cens datat el 1719 perb, segons Iglésies, referit a 1716; a part fer una delimitació del terme, assenyala de cada poble les cases i les persones. 4. "Relación de personas" (4); cens datat

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments