Affordable Access

Download Read

Pericyten reguleren de permeabiliteit van de Bloed-hersenbarrière

Authors

Abstract

Pericyten zijn cellen die zich bevinden rondom de bloedvaten. De 2 voornaamste functies zijn bloedvat stabilisatie en regulatie van de bloedstroom door de micro vasculatuur. Pericyten spelen een belangrijke rol in het reguleren van de permeabiliteit van de BBB. Pericyt deficiëntie leidt tot een toename van de permeabiliteit van de BBB en een afname van de bloedstroom regulerende werking. De pericyt reguleert de permeabiliteit van de BBB via regulatie van de endotheliale transcytose, regulatie van TJ eiwitten en regulatie van de genexpressie. In de afwezigheid van pericyten is er sprake van upregulatie van de endotheliale transcytose, zichtbaar door een toename van het aantal cytoplasmatische vesikels. In de afwezigheid van pericyten vindt er degradatie plaats van TJ eiwitten en genen, betrokken bij de regulatie van de vasculaire permeabiliteit, zijn gedereguleerd. Diabetes is een veel voorkomende ziekte bij volwassenen, die geassocieerd wordt met een toename van de permeabiliteit van de BBB. Dit leidt tot diabetes gerelateerde cognitieve dysfunctie. Gebleken is dat hyperglycemie zorgt voor een verlies aan pericyten in de BBB en beschreven is dat dit wordt veroorzaakt door overproductie van ROS geïnduceerd via hyperglycemie. Om negatieve effecten van diabetes te voorkomen, kan men de pericyt functie aanpassen. Het is nodig om overproductie van superoxide tegen te gaan d.m.v. carbonic anhydrases of PARP inhibitors. Daarnaast kan men ingrijpen op de regulatie van de genexpressie. Als de genexpressie in afwezigheid van pericyten gereguleerd kan worden, is men in staat om de BBB minder permeabel te maken, waardoor de kans op cognitieve dysfunctie afneemt.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
Downloaded <100 times
0 Comments