Affordable Access

Juraj Padjen: “PROMETNA POLITIKA HRVATSKE” Masmedia, Zagreb, 2003. str. 372

Authors
Publisher
Hrvatsko društvo ekonomista, Zagreb
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

09prikaz2 185 Juraj Padjen: “PROMETNA POLITIKA HRVATSKE” Masmedia, Zagreb, 2003. str. 372 Dvije su važne karakteristike povezane s djelom koje prof.dr. Juraj Padjen iznosi u knjizi “Prometna politika Hrvatske”. Prva se karakteristika odnosi na činjenicu da to djelo predstavlja jedan od veoma kompleksnih i sveobuhvatnih znanstvenih priloga koji su se o toj temi dosad u nas pojavili. Druga se karakteristika odnosi na činjenicu da je Juraj Padjen jedan od istaknutih znanstvenika na području ekonomike prometa i prometne politike, a bavi se problemima politike i ekonomike prometa dugi niz godina, više od četiri desetljeća. Njegovi brojni radovi, od kojih je većinu priredio u Ekonomskom in- stitutu, Zagreb, predstavljaju nezaobilazno štivo za sve one koji se na analitičkoj i studijskoj razini bave ekonomijom i politikom prometa. Osim 372 stranice teksta, to opsežno, moglo bi se reći i veoma zaokruženo životno djelo autora, sadrži i 18 stranica uvodnoga dijela, 40 crteža i 40 tablica. Ukupna materija ovog opsežnoga djela podijeljena je na šest dijelova. Prvi dio pod naslovom “Nacionalna prometna politika”, obrađen je u okviru tri odjeljka: (1) Pristupne osnove nacionalnoj prometnoj politici, (2) Komponente nacio- nalne prometne politike, (3) Oblikovanje nacionalne prometne politike, Drugi je dio obrađen pod naslovom: “Determinante prometne politike”. Obrada ovoga dijela podijeljena je na sedam odjeljaka: (1) Pojam i značenje determinante, (2) Geografsko-prometni položaj Hrvatske, (3) Geopolitički položaj Hrvatske i njena prometna politika, (4) Reljefna obilježja Hrvatske i troškovi prometne mre- Dragomir Vojnić* * D. Vojnić, dr. sc., znanstveni savjetnik u Ekonomskom institutu, Zagreb (u mirovini). D. VOJNIĆ: “Prometna politika Hrvatske” EKONOMSKI PREGLED, 55 (1-2) 185-187 (2004)186 že, (5) Regionalne osobine hrvatskog prostora, (6) Pr

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F