Affordable Access

Col·loqui de la segona sessió

Authors
Publisher
Associació d'Investigació i Experimentació Teatral
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

COL·LOQUI DE LA SEGONA SESSIÓ Franeese Massip - Molts deis temes plantejats sobre el teatre independent encara continuen vigents. Per exemple, la censura, el problema del model teatral i el trencament cultural entre el teatre catala i el teatre valencia. Ara podeu plantejar alguna d'aquestes qüestions o qualsevol altra als convidats. Enrie Ciurans - Vull preguntar un parell de coses. La primera a Joan Ollé, que en la seva magní- fica intervenció no ha esmentat en cap moment la paraula independent o teotre independent. Quan vareu comenc;:ar afer teatre sabíeu alguna cosa del que era el teatre independent?Teníeu la sensació que feieu un acte de resistencia cultural o simplement feieu teatre? Joan Ollé - Vam encunyar una expressió que era teotre independent. No, no teníem aquesta sensació de fer país, per entendre'ns ... Si de cas, aixo va sorgir més tard, perque és quan entres dins la rotllana quan comenc;:a la responsabilitat. Enrie Ciurans - La segona qüestió la vull formular a tots els presents. Es podrien establir diferencies entre el teatre independent i I'alternatiu? Es podria dir que la diferencia entre aques- tes dues fórmules és que mentre el teatre independent comportava fer un teatre sense I'aixo- pluc de les institucions, el teatre alternatiu és un teatre que es fa en contra o malgrat les institu- cions? Gonzalo Pérez de Olaguer - El terme teotre independent és un terme inventat entre tots i que definia una manera de fer un tipus de teatre a partir d'un moment historie determinat. El teatre alternatiu també ha sorgit del fum. Hi ha una confusió: alternatiu a que? Al teatre públic o al teatre privat? Jo diria que avui en dia hi ha una certa confusió sobre les sales alternatives. Manuel Molins - El teatre alternatiu neix cap als anys noranta. Hi ha un manifest en que s'intenta recuperar una mica I'esperit del teatre independent. Una de les diferencies, segons el meu parer, és que el teatre independent té un sentit itinerant, comporta portar la cultura cap a un lIoc

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments