Affordable Access

O wsiach służebnych w ziemi kaliskiej

Authors
Publisher
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Publication Date
Keywords
  • Wsie SłUżebne - Polska - Kalisz (Region) - średniowiecze
  • Villages - Poland - Kalisz (Region) - Middle Ages

Abstract

Tytuły prac recenzowanych : Jerzy Nalepa, Studia nad wczesnośredniowiecznym nazewnictwem i osadnictwem ziemi kaliskiej, Årsbok, 1963/1964 utgiven av Seminarierna för slaviska språk, jämförande språkforskning och finsk-ugriska språk vid Lunds universitet, Lund 1966, s. 55-141 ; Jerzy Nalepa, Wsie służebne Wielkopolski południowo-wschodniej, "Rocznik Kaliski", t. 1, Poznań 1968, s. 292-347

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments