Affordable Access

Restauratorski radovi na korčulanskoj katedrali

Authors
Publisher
The catholic faculty of theology
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

RESTAURATORSKI RADOVI NA KORčULANSKOJ KATEDRALI Alena FAZINIČ Korčula,· jedan od najljepših otočnih gradova Dalmacije, smjestio se na malom polu- otoku duboko isturenom u Pelješki kanal. Promatra li ga se s mora, izgleda poput stili- ziranih gradova.smještenih na pruženom dlanu sveca -zaštitnika. Tlocrt Korčule ima oblik nepravilne elipse. Sa svih strana njene obod nice streme prema malom trgu-zaravni na vrhu brežuljka uske, stepenaste ulice. Tu je smještena katedrala čije se pročelje i visoki zvonik dižu nad kućama i zidinama poput svjetionika. Ovaj stari dio grada Korčule građenje od XIV.-XVII. st.' Tokom XV. i prve polovine XVI. st. podignute su zidine, kule, vijećnica. knežev dvor, kuće i crkve. Već tada su zacrtane sve ulice i trgovi. z Kasnijim stoljećima preostalo je samo nadopuniti praznine ili po· praviti oštećeno. Stoga u svjetovnom i crkvenom graditeljstvu Korčule prevladava go. tika.J Renesansni oblici su Ijeđi, no više ih je od baroknih koji se susreću na pregrad· njama stambenih kuća i unutrašnjosti crkava.4 Najvrsnija djela korčulanskog graditeljstva nastala su u XV. i XVI. stoljeću. To je pos- ljedica gospodarskog procvata povezanog s razvojem zanatstva, prvenstveno kameno· klesarstva. U to vrijeme u Korčuli djeluje niz kamen arskih radionica s mnoštvom maj· st ora i naučnika koji obrađenim kamenom uz Korčulu snabdijevaju Dubrovnik, Hvar i druge domaće i strane naručioce.' Neposredni razlog cvata ovog obrta u Korčuli nalazi se u činjenici da na otoku u blizini grada postoji niz kamenoloma u kojima se bere vrsni, čvrsti kamen. Otočići Badija, Kamenjak, Planjak i Vrnik već su u doba Rimljana poznati i iskorištavani kao kameno· lomi. U XV. stoljeću (a i ranije) kamen je jedna od najvažnijih izvoznih sirovina korčulanske komune, pa stari korčulanski statut obrađuje i pitanja povezana s vađenjem i prodajom kamena.6 U arhivskim ispravama nađen je podatak da je Juraj Dalmatinac osobno dolazio na Vrnik po kamen koji mu je trebao za gradnju šibenske kated

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments