Affordable Access

Cròniques canetenques de la primavera de 1911

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

sot.p65 El Sot de l’Aubó 2 El Sot de l’Aubó Edita: Centre d’Estudis Canetencs · Saüc, 2 · 08360 Canet de Mar · Tel. 93 795 46 15 Junta: Xavier Mas (president), Francesc Verdura (secretari), Joan Ballart (tresorer), Antoni Cruanyes, Carles Sàiz (vocals) · Ass. lingüístic: M. Rosa Ver- dura · Disseny gràfic: papyrusdisseny.com · DL: B-12828-2008 · ISSN: 2013-6285 Amb el patrocini de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Canet de Mar El Sot de l’Aubó REVISTA TRIMESTRAL D’HISTÒRIA LOCAL AJUNTAMENT DE CANET DE MAR Àrea de Cultura El llibre de Carles Carqués i Martí, l’home dels tres exilis, un fet extraordinari per la historiografia de Canet Sumari Editorial ....................... 2 Redacció L’Escola Montessori de Canet de Mar (1918-1939) Els inicis d’una gran experiència pedagògica Jordi Pomés .................... 3 Unes històriques i notables poesies. Mn. Castelltort Gardeny, bisbe d’Astorga Francesc Verdura ............ 12 Els decorats de Lluís Domènech i Montaner per a l’obra Judith de Welp Carles Sàiz .................... 14 Reivindicació dels fabricants canetencs. L’exemple dels balanços (1909-1928) de la fàbrica Jover, Serra i Cia Enric Carbonell ............... 18 El projecte inicial del Santuari de la Misericòrdia de Francesc Daniel Molina Sergi Alcalde ................... 23 Rememorar la Segona República i la Guerra Civil (2a part) Antoni Cruanyes ............. 27 Cròniques canetenques de la primavera de 1911 Joaquim Pera .................. 34 l passat mes de maig el CEC, amb la col·laboració d’Edicions Els 2 Pins i l’Ajuntament de Canet de Mar, hem publicat un llibre d’una importància capital per al coneixement de la història del nostre poble. Carles Carqués Martí. L’home dels tres exilis, és una trilogia que conté la part més substantiva de l’obra del pedagog, intel·lectual i polític de més pes i més volada que ha donat el nostre poble. Aquesta obra, si bé es tracta de tres llibres novel·lats de caràcter autobiogràfic, en les seves planes hi apareix

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments