Affordable Access

Nieuws van het Zwin: 10 december 1993

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Belgium
  • Het Zwin Natuurreservaat

Abstract

., NATUURRESERVAAT HET ZWIN 8300 KNOKKE-HEIST OOIEVAARSLAAN 8 "' (050) 60.70.86 " NIEUWS VAN HET ~WI~~ 10 decemb~ 1993. 1. Op 4 december hebben we 48 OOIEVAARS gevangen en geringd in het Zwin. Veertien vogels werden geschonken aan het bekende OOIEVAARSDORP in Nederland dat zich vooral bezighoudt met de herintroductie van deze bedreigde vogel bii onze Noorderburen. 2. De beruchte noordweststorm van 14 november 11., die bovendien samenviel met een s'pringvloed deed praktisch de ganse Zwinvlakte overstromen. Dit feit en de eerste koudegolf brachten heel wat vogels uit het Hoge Noorden tot bij ons. - Momenteel verblijven ongeveer 3.500 eenden, van een twaalftal soorten, in het reservaat ; --In -dB "Zwi&Schorre .. kan men een 200-tal-.zilverplevieren. observeren ; de~e vogels broeden in het uiterste NO van Europa en in Siberië ; - In de vloedmerken die zich in het reservaat be~inden spoelden veel zaadjes van schorreplanten aan.Da;r kan men dan ook tientallen vinken, sneeuw- en iisgorzen, kneuties en fraterties aantreffen. Lang·s de kreken ziet men talrijke oeverpiepers. 3. In deze periode van het jaar is de Zwinschorre een merkwaardige slaapplaats voor vele duizenden vog€ls. Ohgeveer s:ooo meeuwen,meer dan 800 kemphaantjes (op 18/11 waren er zelfs 1.530), meer dan 4.000 kieviten, 1.800 goudplevieren, meer dan 800 wulpen, 150 kluten evenals meerdere honderden ganzen (grauwe, kolganzen en brandganzen ) komen elke avond naar het Zwin om daar de nacht door te brengen. 4. Enkele waarneminge;, van vrij zeldzame vogels : - een juveniele kuifaalscholver sinds 26 oktober - 25 ijsgorzen op 27 oktober ; - 9 strandleeuweriken sedert 14 november - een ruigpootbuizerd op 23 november ; - een kleine zilverreigerr tot 4 december - een parelduiker van 9 tot 23 november. - 230 brandganzen op 6 december. De Conservator, Guido Burggraeve. Maatschappelijke zetel: N.V. Compagnie Het Zoute, Berkent(an 4, 8300 KnokkeMHeist• H.R. Brugge 29504- B.T.W. BE 405.190.378

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F